Banner News
banner

TUYỂN DỤNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2018 - BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI2006/2018
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2018, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc tại khu vực Biên Hòa Đồng ...
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2018 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH2006/2018
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2018, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc tại khu vực thành phố Hồ ...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỢ SƠN VÀ THỢ ĐỒNG2605/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên thợ sơn và thợ đồng.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ô TÔ2605/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật cơ khí ô tô.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TÙNG Ô TÔ2505/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH2505/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh.
TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ1504/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí giám đốc dịch vụ.
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ1504/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau.
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SEO - MARKETING ONLINE0603/2017
Nhằm mở rộng phát triển Marketing Online xây dựng thương hiệu trên thị trường Online, chúng tôi cần tuyển 2 nhân viên thực tập SEO - Marketing ...