Suzuki

Sài Gòn Ngôi Sao

Banner News

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao - CSKH - Sale - Kế Toán2411/2021
Nhằm mục đích mở rộng họat động kinh doanh của đại lý Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao, chúng tôi cần tuyển các vị trí chi tiết như sau: Kế ...
TUYỂN DỤNG 2021 - NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG1210/2021
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2021, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2021 - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ2503/2021
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2021, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2020 - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ2202/2020
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2020, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2018 - BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI2006/2018
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2018, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc tại khu vực Biên Hòa Đồng ...
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2018 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH2006/2018
Nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh 2018, công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao tuyển dụng một số vị trí làm việc tại khu vực thành phố Hồ ...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỢ SƠN VÀ THỢ ĐỒNG2605/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên thợ sơn và thợ đồng.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ô TÔ2605/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật cơ khí ô tô.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TÙNG Ô TÔ2505/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô.