Suzuki

Sài Gòn Ngôi Sao

Banner News

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH2505/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh.
TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ1504/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng vị trí giám đốc dịch vụ.
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ1504/2017
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau.
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SEO - MARKETING ONLINE0603/2017
Nhằm mở rộng phát triển Marketing Online xây dựng thương hiệu trên thị trường Online, chúng tôi cần tuyển 2 nhân viên thực tập SEO - Marketing ...
TUYỂN DỤNG NHÂN KINH DOANH BÁN HÀNG0507/2016
Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau: 5 nhân viên tư vấn bán hàng